UZUN HAVALAR
YORGUN DELİ GÖNÜL YORGUN


Repertuar No
399 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Arguvan  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

YORGUN DELİ GÖNÜL YORGUN
GÖNLÜM O SOYSUZA VURGUN
BÖYL'OLDUĞUM BİLEYİDİM
KONUŞURDUM UĞRUN UĞRUN

SAĞ KOLUM BAŞIN YASTIĞI
AL KANIM KAŞIN RASTIĞI
NAZLI YAR BAĞDAN GELİYOR
ELİNDE ÜZÜM BASTIĞI

UĞRUN UĞRUN : Gizlice, gizli gizli
RASTIK : Kaş boyası
BASTIK : Pekmezden yapılan pestil