UZUN HAVALAR
YAĞMUR YAĞDI BULANDI HAVA


Repertuar No
369 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

YAĞMUR YAĞDI (DA) BULANDI HAVA
EZELDEN GAMLIYIDIN SEN ÇUKUROVA
GİTTİ ERLERİMİZ BOŞ KALDI YUVA
ÇUKURUN KİLİDİ BEYLER NİC'OLDU

DOKUZ BOĞUM DA KARGIMIN BOYU
DÜŞMANA AT SÜRMEK ECDADIN SOYU
BİNMİŞ ABİDİN'İM VARIYOM DEYİ
BOYNU UZUN ARAP ATLAR NİC'OLDU

KILIÇ KABZESİNDE KINALI PARMAK
NE YAMAN MÜŞKÜLDÜR YARDAN AYRILMAK
HEPİMİZ KIRILIRIK YURDUMUZ VERMEK
SİLAHINA GÜVENENLER NİC'OLDU

NOT : Bu Bozlak'ın Kırşehir'li bir başka sanatçı Şemsi Yastıman
tarafından okunan aşağıdaki bir dörtlüğü daha vardır.

ARŞIN ARŞIN ÇUHA ŞALVAR GİYENLER
KAZAN KAZAN PİLAVLARI YİYENLER
SEN ÖLME DE BEN ÖLÜYÜM DİYENLER
EMMİM DAYIM YİĞENLERİM NİC'OLDU
(dünya beyim diyenlerim nic'oldu)

KARGI : Eskiden silah olarak kullanılan ucu sivri ve demirli uzun sırık.