UZUN HAVALAR
VETEN OLUP EZELDEN SÖHBETİMDE SÖZÜMDE


Repertuar No
734 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

VETEN OLUP EZELDEN SÖHBETİMDE SÖZÜMDE
VETENLE UCALIP EVLADIM DA ÖZÜM DE
GOY DÜNYA BAŞTAN BAŞA CENNET OLSUN GÖZÜMDE
ÜREGİMLE GANIMLA BU TORPAĞA BAĞLIYAN
(Azerbaycan oğluyam ay)