UZUN HAVALAR
VENK'İN GARŞUSİNE SEYRANA GETTİM


Repertuar No
492 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Kemaliye (Eğin)  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
 
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

VENK'İN GARŞUSİNE SEYRANA GETTİM
ÜÇBEŞ EHBABİNEN MUHABBET ETTİM
BANA DERLER VENK TUTUŞMİŞ YANİYİ
BEŞ ON GÜN EVVELDEN İNTİZAR ETTİM

VENK'İN KÖPRÜSÜNÜ GEÇTİM O YANA
O YAR DAMA ÇIKMIŞ BAKIYİ BANA
ELA GÖZLERİNİ SEVDÜĞÜM YARİM
CAN GEREK Kİ AYRULUĞA DAYANA