UZUN HAVALAR
ÜÇYÜZ ALTMIŞ YÜKÜM BİRDEN TUTULUR


Repertuar No
365 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Turgutlu  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
 
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

ÜÇYÜZ ALTMIŞ YÜKÜM BİRDEN TUTULUR
(aman tutulur hele tutulur)
KERVANIM ŞEHİRDEN KALKIP YOLLANIR
(of ah yollanır)
KUMAŞIN TEZGAHTA İKEN PEYLENİR
(aman peylenir hele peylenir)
GÜRCİSTAN'DAN GELİR ALI YEŞİLİ
(tiflis'in of tiflis'in)

TİFLİS'İN ETRAFI DAĞDIR MEŞEDİR
İÇİNDE OTURANLAR BEYDİR PAŞADIR
SEKİZBİN HANE ONDÖRTBİN KÖŞEDİR
ÇARŞISI PAZARI YOLU TİFLİS'İN

PEYLEMEK : Pazarlamak