UZUN HAVALAR
TÜRKMEN KIZI DESTİSİNİ DOLDURUR


Repertuar No
727 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
 
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
 
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

TÜRKMEN KIZI DESTİSİNİ DOLDURUR
DESTİSİNİN GULPUNA GONCA GÜLLER GONDURUR
İFLAH ETMEZ BU DERT BENİ ÖLDÜRÜR
ÇARESİZ DERTLERE SALDIN SEVDİĞİM BENİ

SABAH OLDU DİYE UYARMA BENİ
GÖZÜM GANLI YAŞILAN DOLU NEYLERİM
ALEMLERİN GÜLLERİ ALDIR KIRMIZI
BENİM GÜLLERİM SOLDU NEYLERİM

GENE DOĞDU AY İLEN ÜLKER
YÜRGEĞİMİ BAĞLADI GAM İLEN EFGAR
BAZI YİĞİTLER VARDIR ÖLÜMDEN GORKAR
NE GORKARIM SEVDİĞİM ER GEÇ YOLUMDUR