OYUN HAVALARI
TEFENNİ ZEYBEĞİ


Repertuar No
109 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Tefenni  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
Do 
Bitiş Sesi
Do 
Usül
9/4 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Sözü Yoktur.