UZUN HAVALAR
ŞU CERENİN KAŞI GÖZÜ SÜRMELİ


Repertuar No
488 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
Sol 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

ŞU CERENİN KAŞI GÖZÜ SÜRMELİ (yar yar)
ŞU CERENİ NERDE BULUP SEVMELİ
ŞU CERENİ SEVDİĞİNE VERMELİ (yar yar)

Bağlantı:
SABAHTAN KARŞIMA GELDİ BU CEREN
AKLIMI BAŞIMDAN ALDI BU CEREN

ŞU CERENİN SULAKLARI YOKUŞLU (yar yar)
KAŞI GÖZÜ GUDURETTEN NAKIŞLI
KURUMU DA ERKEK KEKLİK BAKIŞLI (yar yar)

Bağlantı

CEREN : Ceylan
SULAK : Su içilen yer
KURUM : Caka
GUDURET : GUDRET : 1- Yaradan, Tanrı, Tanrı'nın gücü
2- Yaratılış