UZUN HAVALAR
SÖYLE BENİ SÖYLE BENİ


Repertuar No
924 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
 
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

SÖYLE BENİ SÖYLE BENİ
GET O YARA SÖYLE BENİ
AMAN O YARİN AŞKINI SEVDASINI
MUSKA YAPTIM BOYNUMA
AMAN GİDİN O YARA DEYİN BENİ DEYİN BENİ

AMAN AMAN AMAN AMAN AMAN AMAN
AMAN AMAN AMAN BEN ÖLDÜM TAMMAN
BEN YANDIM TAMMAN