UZUN HAVALAR
SİZİN BAĞDAN BİZİM BAĞA İN OLUR


Repertuar No
969 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Boğazlıyan  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(güzelim de) SİZİN BAĞDAN BİZİM BAĞA İNOLUR
SENİN İÇİN KAVGA DEĞİL KAN OLUR
HAS BAHÇANDAN BİR DOMURCUK GÜL VERSEN
BİR GÜLÜNEN ZARARM'EDEN NE OLUR

(güzelim de) SİZİN BAĞI BİZİM BAĞI GEZELİM
İKİMİZİ BİR DEFTERE YAZALIM
AKŞAM OLSUN İLİK-DÜĞME ÇÖZELİM
ANAN SENİ BANA VERSE NE OLUR

İNOLUR : İnilir