UZUN HAVALAR
SİLMEDİN GÖZ YAŞINI AŞKIN İLE AĞLAYANIN


Repertuar No
342 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

SİLMEDİN GÖZ YAŞINI AŞKIN İLE AĞLAYANIN (aman aman)
VAY EHVALINA ZALİM SANA BEL BAĞLAYANIN (aman aman)

(AMAN) ÖYLE ZAHM AÇTI NİGAHIN KILICI SİNEME Kİ (aman aman)
PARELENDİ CİĞERİM YARELERİM BAĞLIYANIN (aman aman)

ŞEM'E PERVANEYİ YANDIRDIĞI İÇİN YANMADADIR (aman aman)
CİĞERİ DAĞLANIR ELBETTE CİĞER DAĞLIYANIN (aman aman)


ŞEM : Işık, mum
PERVANE : Geceleri ışık etrafında dönen küçük kelebek
DARELENMEK : Parça parça olmak, olmayacak bir iş için, boş yere çaba harcamak
ZAHM : Yara
AHVAL : Durum
NİGAH : Bakma, bakış