UZUN HAVALAR
SEKSEN BİN HANA DA İSKAN OLUNDU


Repertuar No
829 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

SEKSEN BİN HANA DA İSKAN OLUNDU
NİCE KARA GÜNLER GÖRDÜ BEYDİLLİ
YUSUF PAŞA ÜSTÜMÜZE VARANDA
GÖÇ İNEN DÜŞMANA VARDI BEYDİLLİ

ŞIH EFENDİ DEVRE ÇALDI KALEMİ
ÜNÜ TUTTU BEYDİLLİNİN ALEMİ
KOCA ŞİTOĞLUYNAN HÜSEYİN ÇELEBİ
ÇARHACIMIZ CAFER OLSUN BEYDİLLİ

İMDADA GELMİYOR ŞARKEVİ İRAK
KARA GÜNLERDE KOÇ YİĞİTLER GEREK
KOÇ ERLİK EYLEDİ BAYINDIR BARAK
TAY'I, MUVELİ'Yİ SÜRDÜ BEYDİLLİ

DAŞBAŞOĞLU SÖYLER KENDİ ÖZÜNDEN
MEDHEDERİM BEYDİLLİ'Yİ BAZ'INDAN
ALABACAK ÇETELLENİN DÜZÜNDE
ORDA BİRİN OMA DİKTİ BEYDİLLİ

BEYDİLİ : Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yayılmış, geniş bir aşiret. İlbeyli Aşireti'nin bir kolu.
KOCA ŞİT, HÜSEYİN ÇELEBİ : İlbeyli kollarının beyleri
ÇARHACI : Silahşör, iyi yetişmiş bir savaş askeri, pehlivan
ŞARKEVİ : İlbeyli kolundan bir aşiret
BARAK : En büyük kollardan biri
TAY, MUVELİ : İki Arap Aşireti
DAŞBAŞOĞLU : Firuz Bey'in şairlerinden ve Horasan'dan gelen ilk ozanlardan biri.
BAZ : Hünerli, maharetli, avcı.
OMA : Vurulan biri, birdenbire omuz üstü düşerek bir müddet bacakları havada kaldıktan sonra yere yığılır (oma düştü).