UZUN HAVALAR
SARIKAMIŞ ALTINBULAK


Repertuar No
777 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

SARIKAMIŞ ALTINBULAK
SOĞANLI'YI BİZ NE BİLEK
BİZİM UŞAK GÖKÇEK GEZER
AĞCA ZIBIN GARA YELEK

YÜZBAŞILAR BİNBAŞILAR
TABUR TABURU KARŞILAR
YAĞMUR YAĞIP GÜN DEĞİNCE
YATAN ŞEHİTLER IŞILAR

GADASIN ALDIĞIM EŞE
TEKERİM DAYANDI DAŞA
SEFERBERLİĞİ DURDURUN
ELİNİ ÖPEM ENVER PAŞA

 

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

     Avşarlar, Ceritler, Tecirliler, Bozdağanlar, Mürseloğulları ve öteki Türkmen boyları ve oymakları 1865 yılında iskan edildiler.   
     O tarihe kadar göçebe bir yaşam süren bu Türkmenler, bundan böyle artık nüfus kütüklerine geçerek resmen Osmanlı vatandaşı oldular.
     1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başlayınca, devlet seferberlik ilan ederek, Türkmenler'i de askere çağırdı. Güçlü, yiğit bu delikanlılar da Kafkas cephesine gönderildiler.
     Enver Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusu daha Kars'a ulaşmadan Allahüekber dağlarında, Soğanlı Dağı'nın eteğinde Şenkaya'ya yakın Bardız Deresi'nde, Çil Horoz Dağı'nda, Çakır Baba'da donarak şehit oldular. Asıl donma zirveye yakın yerde Taht Yaylaları'nda oldu.
     Daha savaşa başlamadan Şubat 1915'te 90.000 asker şehit oldular. Sağ kalanlar Ruslar tarafından esir edildiler. Bunlar, Gedik Satılmış Köyü'ndeki esir kampına konuldular.
     İşte bu esir kampındaki askerler, şehit olan arkadaşlarına ağıtlar söylediler;

Sarıkamış'ta var maşın 
Urus yığmış ağır koşun 
Bizim uşak açık, cılbak 
Dağlarda buyudu kışın

Sarıkamış içi meşe 
Urus yaktı hep ateşe 
Bizi koydu eli bağlı 
Nere gitti Enver Paşa

Sarıkamış al kan oldu 
Zalim Urus murat aldı 
Kimsesiz kız, dul gelinler 
Kara giyip saçın yoldu
 
Enver Paşa hücum dedi 
Yarıldı Moskof'un ödü 
Zalim Allahüekber dağı 
Neçe yiğit aslan yedi

Sarıkamış saza döndü 
Dağları gülzara döndü 
Serçe canlı Ermeniler 
Hepisi şahpaza döndü

Soğanlı'da soğan olur 
Kar tipisi boran olur 
Urus'u bozgun görenler 
Anasından doğan olur.

Bardız Deresi kan çağlar 
Analar ciğerin dağlar 
Çil Horoz Dağı salında 
Neçe nişanlılar ağlar

Çadırlar dağa kuruldu 
Hücum borusu vuruldu 
Bir Sarıkamış uğruna 
Doksan bin fidan kırıldı

Allahhüekber başı duman 
Olduk Urus'a perişan
Kör olasın Hakkı Paşa 
Sen eyledin bizi pişman 

Allahhüekber Kars'ın dağı 
Mübarek şehit yatağı 
Allahhüekber'de söndü hep 
Doksan bin evin ocağı

Allahhüekber kar, boran 
Tırmandık dağlara yayan 
Gökten ateş dökülse de 
Yılar mı hiç Aliosman

Allahhüekber yan yatar 
Kızarmış da güneş batar 
Allahhüekber'in döşünde 
Neçe bin şehitler yatar

Yaşa babamoğlu yaşa 
Kan bulaştı çatık kaşa 
Biz Urus'u alt ederdik 
Sebep oldu Enver Paşa

Aşağıdan ses geliyor 
Figan bağrımı deliyor 
Kör olasın Enver Paşa 
Gelinleri el alıyor


KAYNAK: 
* Emir Kalkan, Kayseri ve Yöresi Ağıtları. Kültür Müdürlüğü Kayseri-1992.
* Çetin Önal, 1939. Çiftçi. Toklar-Tomarza.

AÇIKLAMA:
Maşın: Marşandiz treni olacak, 
Koşun: Koşulan şey, katıra yüklenen top. tüfek.
Buyumak: Buymak, soğuktan donmak, 
Cılhak: Çıplak.
Urus: Rus.

                                              Öyküleriyle Ağıtlar
                                              Ahmet Z. ÖZDEMİR