UZUN HAVALAR
SANA DERİM SANA ANAVARZA KALESİ


Repertuar No
765 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(ey) SANA DERİM SANA ANAVARZA KALESİ
SANA KONUP GÖÇENLERİN NİC'OLDU
DOĞRU SÖYLE GARİP BAŞIN BELASI
ŞAHBAZ ATLI AV KOVANLAR Nİ'COLDU

(ey) VAHŞİ KUŞLAR ÖTÜŞÜYOR ŞU YÜZDE
BİNALARIN HEP HARAP OLMUŞ HEP DÜZDE
YEDİ ARŞIN LOĞ DAŞINI OMUZDA
OF DEMEDEN GETİRENLER NİC'OLDU

(ey) DER DADALOĞLU'M YOKTUR SÖZÜN HİLAFI
HANGİ TARİHTEDİR BİLMEM BUNUN ÇİLESİ
AYAS PAYAS TUMLU MİSİS KALESİ
BEŞ KALEYE HÜKMEDENLER NİC'OLDU

LOĞ : Yollarda, toprak damlı evlerde, tarlalarda toprağı bastırmak için kullanılan taş silindir.