UZUN HAVALAR
ŞAHİN BEY VURULDU YOLLAR AÇILDI


Repertuar No
897 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

ŞAHİN BEY VURULDU YOLLAR AÇILDI
ANTEP'İN ÜSTÜNE MATEM SAÇILDI (matem saçıldı)
O GÜZEL ANTEP'E DÜŞMANLAR DOLDU
UYAN ŞAHİN UYAN BAK NELER OLDU

ŞAHİN'İ SORARSAN OTUZ YAŞINDA
SÜNGÜYLE DELİNDİ (vuruldu) KÖPRÜ BAŞINDA (köprü başında)
KÜÇÜCÜK YAVRULAR AĞLAR PEŞİNDE
UYAN ŞAHİN UYAN ANTEP KARŞINDA