OYUN HAVALARI
SABAH GÜVENDESİ


Repertuar No
435 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Soma  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
9/2 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


                    Bağlama yorumu
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Sözü Yoktur.

-------------------------

NOT : 435 Repertuar numaralı 9/2 'lik ölçü ile yazılan "SABAH GÜVENDESİ" isimli ezginin basılı notasında, son bölümündeki iki dörtlük nota gurubunun eksik yazılmış olduğu ve ölçünün eksik kaldığı, ezgiyi derleyip - notaya alan Sn. Nihat Kaya'nın uyarısı ile farkedilmiş olup, sayın hocamızın göndermiş olduğu notaya göre eksik bölüm tamamlanmıştır.
NOT : Eksik nota 2. sayfa olarak tutulmuştur.