REPERTUAR DIŞI

PERASAYNA Geçti Bir Yaz


Repertuar No
1147 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Silivri  
Söz Yazarı
 
Bestecisi
 
Kaynak Kişi
 
Derleyen
 KAYITTAN YAZILDI
Notaya Alan
İcra Eden
ALİ RIZA ALTINKESER 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
 
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
7/8 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Sözü yoktur.

------------------------

Bugünkü Yunanistan'ın Batı Makedonya Bölgesi'nde kalan, Osmanlı Dönemi'nde Manastır'a bağlı kaza statüsündeki Nasliç ve Grebene'nin köylerinden gelen, anadilleri Rumca olan Müslüman mübadillerin birbirlerine "hemşehrim" anlamında "patriyot" diye hitap etmelerinden dolayı, yörede de kendilerine "patriyot" denilmiştir.

Buralardan gelen mübadiller, daha çok Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri çevresine yerleştirilmişlerdir.. Böylelikle, patriyotlar bu bölgeye bambaşka bir müzik geleneği de taşımışlardır.

Bu eser de Patriyotların taşıdığı ezgilerden olup, Perasayna ismi Perase ena kalokeri (Geçti bir yaz) şeklinde başlayan Yunanca sözlerinden dolayı perase ve ena kelimelerinin kaynaşıp değişikliğe uğramasından kaynaklanmaktadır. (Ali Fuat Aydın)