UZUN HAVALAR
MEN DE YETİM


Repertuar No
304 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
Sol 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(dede gene) MEN DE YETİM
SEN BABALI MEN DE YETİM DEDEM AĞAM EV HARAP
(ah) GÖZÜM AĞAM BİNİPSEN AŞK ATINA
SÜR MEN DE YETİM (ah ah)
AH BEN YOH SEN EŞİTTİM YENGİ CANBAZ OLUPSAN NENE

(dede gene) YETİMİN SESİ GELMEZ
YILLAR HAVASI GELMEZ DEDEM AĞA EV HARAP
(ah) BAŞ GOYAR YASTIK ÜSTE
GÖZLER KİMSESİ GELMEZ DEDEM AĞAM EV HARAP
AH BEN YOH SEN EŞİTTİM YENGİ CANBAZ OLUPSAN NENE