UZUN HAVALAR
MECNUN MİSALİYİM ÇÖLLER KIRALI


Repertuar No
302 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
 
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(aman dost)
MECNUN MİSALİYİM ÇÖLLER KIRALI
FELEKTEN OK YEDİM BAĞRIM YARALI
KEM TALİH SİLLEYİ VURDU VURALI
BOZULDU BAHÇELER BAĞIM KALMADI (dost)

(aman dost)
AÇTIK GİNE SILAYINAN ARAYI
DOLAŞDIK GURBETİ YIKTIK SARAYI
ÇOK TABİP ELLEDİ İÇLİ YARAYI
DEDİLER ÇARE YOK HALİM KALMADI (dost)