UZUN HAVALAR
MARAŞ'TAN BİR HABAR GELDİ


Repertuar No
855 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

MARAŞ'TAN BİR HABAR GELDİ
DEDİLER Kİ MERİK ÖLDÜ
KEŞKE MERİK ÖLMEYEYDİ
KESİLEYDİ ELİM KOLUM

Bağlantı:
OY MERİK MERİK MERİK
BEN GURBANIM SANA MERİK
BEN HAYRANIM SANA MERİK OY

ŞU MERİĞİN ACISINA
ÇARŞAF SERİN GECESİNE (oy oy)
DEDİLER Kİ MERİK ÖLMÜŞ
SABIR ONUN GOCASINA

Bağlantı

 

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

     Meyrik, Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'ne bağlı Kurtdere Köyü'nden Kadir Kurt'un hanımıdır. 
     Bu yörede Meryem adı "Meyrik" olarak söylenir.
     Anadolu’da "Mallı karı, ballı karı" diye bir söz vardır. Tıpkı bunun gibi çoluklu çocuklu doğurgan hanımlar da halk tarafından büyük kabul görür.
     Türküye konu olan Meyrik'in, evli olduğu halde 7 yıldır çocuğu olmamaktadır. Bu durum onu fazlasıyla üzmektedir. Bu üzüntüyle ince dert denilen verem hastalığına yakalanır.
     Yayla havası temiz olur, bu hastalığa da iyi gelir diye Meyrik'i, Ahir Dağı'nın üzerindeki yaylalara götürürler. Meyrik burada da iyi olamaz hatta daha da ağırlaşarak yaylada kan kusar. Bunun üzerine hastayı Maraş Devlet Hastanesi'ne kaldırırlar. Ne yapıldıysa da Meyrik iyilşemez ve 15 Temmuz 1963 Çarşamba günü hastanede ölür.
     Meyrik'in ölümü üzerine halası Meyrik Hanım tarafından ağıt yakılır.

Maraş'tan bir haber geldi 
Dediler ki Meyrik öldü 
Keşke Meyrik ölmeseydi 
Kırılaydı elim, kolum

Oy Meyrik Meyrik Meyrik 
Ben kurbanım sana Meyrik 
Ben hayranım sana Meyrik

Doktor yarasın kesiyor 
Gene Meyrik kan kusuyor 
Dediler ki Meyrik ölük
Halası kime küsüyor

Oy Meyrik Meyrik Meyrik 
Ben kurbanım sana Meyrik 
Ben hayranım sana Meyrik

Çarşamba'nın gecesine 
Şu Meyrik'in acısına 
Dediler ki Meyrik ölmüş 
Sabır onun kocasına

Oy Meyrik Meyrik Meyrik 
Ben kurbanım sana Meyrik 
Ben hayranım sana Meyrik

Pazarcık'ın pamuğuna 
Yağmur yağmış yaprağına 
Kele Meyrik kurban olam 
Mezeriyin toprağına

Oy Meyrik Meyrik Meyrik 
Ben kurbanım sana Meyrik 
Ben hayranım sana Meyrik

Kurtdere'nin önü meşe 
Ağlarım ben şaşa şaşa 
Dediler ki Meyrik ölmüş 
Alem şaştı böyle işe

Oy Meyrik Meyrik Meyrik 
Ben kurbanım sana Meyrik 
Ben hayranım sana Meyrik

KAYNAK: 
* Aşık Ahmet İmami, 1954. Halk ozanı, Kozan - Adana. 

AÇIKLAMA:
Ölük: Ölmüş.
Kele: Bir hitap sözü, ayol, mezer: Mezar. 

                                              Öyküleriyle Ağıtlar
                                              Ahmet Z. ÖZDEMİR