UZUN HAVALAR
MALUM OLSUN SANA BAK NE HALDEYİM


Repertuar No
299 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Alaca  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

MALUM OLSUN (da) SANA BAK NE HALDEYİM
YOKSA UNUTTUN DA BENİ EL GİBİ (dost)
GECE GÜNDÜZ (de) DURMAZ AHÜ ZARDAYIM
SAZIMDA SIZLAYAN (da) SIRMA TEL GİBİ

KAR MI YAĞDI (da) GÜVENDİĞİM DAĞLARA
SAM MI DEĞDİ DE O SÜMBÜLLÜ BAĞLARA
DİYEMİYOM (da) BAĞLANMIŞIM AĞYARA
ÇIĞNATIRSIN BENİ TOZLU YOL GİBİ DOST

ELESTİ BEZMİNDEN (de) SANA İKRARIM VERDİM
O GÜNDEN BUGÜNE (de ey dost) SÖZÜMDE DURDUM (vay)
ACI ŞEKİP'İNE (de) GAYRI MÜŞKÜLDE GALDIM
FİSKEDEN BULANMAN DA UFAK GÖL GİBİ

MALUM : Bilgi
AH U ZAR : İnleyip, ağlama
AĞYAR : Düşman, rakip
İKRAR : Söz verme
FİSKE : Küçük darbe
SAM : Çölden esen rüzgar
ELESTİ BEZM : Burada, Allah'ın insanları var ettikten sonra onlara dönüp "ben sizin rabbiniz değil miyim" dediği an kasdedilmektedir.