UZUN HAVALAR
KARŞIMDA DURDUN YETER


Repertuar No
664 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(ah) KARŞIMDA (ey) DURDUN YETER
BOYNUNU (anam) BURDUN YETER (zalim)

(yar) İSTER GEL İSTER GELME
YÜZÜNÜ (ANAM) GÖRDÜM YETER (anam)

(yar) SENİN BU AYRILIĞIN
BANA ÖLÜMDEN BETER (aman)
FELEK EY EY EY
HAYIN EY EY EY