UZUN HAVALAR
HAVAYIDIR DELİ GÖNÜL HAVAYI


Repertuar No
646 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Zara  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

HAVAYIDIR DELİ GÖNÜL HAVAYI
GÜN DOĞMADAN ŞAVKI TUTMUŞ OVAYI
TÜRKMEN KIZI KATARLAMIŞ MAYAYI
GÖÇER GİDER YAYLASINA BİR GELİN

DİLERİM Kİ YAYLA KARIN KALKMASIN
ÜZERİNDEN SOĞUK SULAR AKMASIN
LALE SÜMBÜL MOR MENEKŞE KOKMASIN
ELİ GÖÇÜP VERAN KALAN YAYLALAR