UZUN HAVALAR
HARPTEN DÖNDÜM YURDA BEN


Repertuar No
235 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

HARPTEN DÖNDÜM YURDA BEN
OLDUM ORDA HURDA BEN
BEN BİR TÜRK ÇOBANIYAM
KOYUN VERMEM KURDA BEN

Bağlantı:
BEN ÖLÜM DÜŞMAN KURŞUNUNAN BEN ÖLÜM
AY YILDIZLI BAYRAK İÇİN BEN ÖLÜM
(vallah anam) DUMANLI DAĞLAR GÜLLÜ BAHÇALI BAĞLAR
ŞİRİN URFA'M İÇİN BEN ÖLÜM
GERİB URFA'M İÇİN BEN ÖLÜM

HASRETİM VAR BUGÜNE
ONBİR NİSAN GÜNÜNE
SÜSLENMİŞ ÇETELERİN
GİRERLER BİRBİRİNE

Bağlantı