REPERTUAR DIŞI

HALİL'GİLİN DAMI VAR Halil'im


Repertuar No
1057 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Çamyazı Köyü  
Söz Yazarı
 
Bestecisi
 
Kaynak Kişi
  HATİCE AKÇA
MERYEM AKÇA
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
4/4 
En Pes Ses
Fa # 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
9 ses 


                    Kaynak kişiden


                    Kaynak kişiden
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

HALİL'GİLİN DAMI VAR (Ninnay Da Ninnay Nom)
PENCEREDE CAMI VAR (Ninnay Da Ninnay Nom)
AĞA GIZI BEY GIZI (Ninnay Da Ninnay Nom)
HATÇA'NIN DA CANI VAR (Ninnay Da Ninnay Nom)

GARA ÇORAP ÖREYİM (Ninnay Da Ninnay Nom)
AYAĞINA VEREYİM (Ninnay Da Ninnay Nom)
MOR ENTERLİ HALİL'İ (Ninnay Da Ninnay Nom)
MAHŞERDE Mİ GÖREYİM (Ninnay Da Ninnay Nom)

BOZ ÇAY BULANIP GELİR (Ninnay Da Ninnay Nom)
(ÇAYLAR BULANIP GELİR) (Ninnay Da Ninnay Nom)
YILAN DOLANIP GELİR (Ninnay Da Ninnay Nom)
SEN NE DİYON GIZ HATÇA (Ninnay Da Ninnay Nom)
BUBAN AĞLAYIP GELİR (Ninnay Da Ninnay Nom)
SEN NERDESİN GIZ HATÇA (Ninnay Da Ninnay Nom)
HALİL AĞLAYIP GELİR (Ninnay Da Ninnay Nom)

BUBA : Baba
ENTERLİ : Entarili, kıyafetli

----------------------

NOT : Kaynak Kişiye ait Görüntülü Kayıt vardır...


 

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

    Bundan uzun yıllar önce Uşak'ın o dönemde Eşme İlçesi'ne bağlı olan sonradan Uşak Merkez'e bağlanan Yenişehir Köyü'nde Nurullah Ağa isminde köyün en zengini, yani ağası yaşar.
    Bu Nurullah Ağa'nın 3 tane kızı vardır. 3 kızından en küçüğü olan Hatça (Hatice) yine kendi köylerinden olan gariban, Halil'i sever. Durumu öğrenen Nurullah Ağa sinirlenir, "ben kızımı bu garibana vermem" der.
    Hatça ne kadar yalvarıp yakardıysa da babasının gönlünü edemez. Sonunda da hasta olur yataklara düşer. Zengin olan Nurullah Ağa alır Hatça'yı doktor doktor gezdirir. Doktorlar da derdine çare bulamazlar. Bir doktor "evinin balkonu olacak, yeşile boyayacaksın. Evin önüne çam ağaçları dikeceksin" der. Bu denilenleri Nurullah Ağa harfiyen yerine getirir ama inat etmiştir bir kere Hatça'yı yine de Halil'e vermez. Günden güne eriyen Hatça sonunda ölür. Bu acı olay dilden dile yayılır. Çok üzülen köylü de Hatça'ya bir türkü yakar.

Halil'im
Halil gilin damı var (Ninnay da ninnay nom)
Pencere de camı var (Ninnay da ninnay nom)
Ağa kızı bey kızı (Ninnay da ninnay nom)
Hatça'nın da canı var (Ninnay da ninnay nom)

Kara çorap öreyim (Ninnay da ninnay nom)
Ayağına vereyim (Ninnay da ninnay nom)
Mor enterli Halil'im (Ninnay da ninnay nom)
Mahşerde mi göreyim ? (Ninnay da ninnay nom)


Boz çay bulanıp gelir (Ninnay da ninnay nom)
Yılan dolanıp gelir (Ninnay da ninnay nom)
Sen nerdesin kız Hatça (Ninnay da ninnay nom)
Halil ağlayıp gelir (Ninnay da ninnay nom)

(Kaynak : Meryem Akça)

                                     Yavuz TURGUT