UZUN HAVALAR

GURBETE GİTMESİ ACIDIR ACI


Repertuar No
1063 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Sorgun  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
8 ses 


                    


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Aman GURBETE GİTMESİ ACIDIR ACI
BİZE DE VERMİŞ AYRILIK UCU
DÖNDÜ BİZİM ELDE BİR GÜL AĞACI
IĞRANDIKÇA DALI OLSAM DÖNDÜ'NÜN
Aman DÖNDÜ BİZİM ELDE BİR GÜL AĞACI
SALLANDIKÇA DALI OLSAM DÖNDÜ'NÜN

GÜZELLER DE DÜŞEMİYOR DENGİNE
DÖNDÜ'M DÜZEN VERMİŞ GENDİ GENDİNE
GAZANSAM GAZANSAM VERSEM DÖNDÜ'ME
HARCADIKÇA ELİ OLSAM DÖNDÜ'NÜN
Aman GAZANSAM GAZANSAM VERSEM DÖNDÜ'ME
HARCADIKÇA ELİ OLSAM DÖNDÜ'NÜN Yavrunun

-------------------------------

Türkünün diğer sözleri

DİVANLI'DAN KALKINCA DA GOTAĞIN KÖYÜ
YÜKLENDİ VARIYO GÖÇÜ DÖNDÜ'NÜN
TEL TEL OLMUŞ HER BUCESİN TARARKEN
KARIŞMIŞ ZÜLÜFE TELİ DÖNDÜ'NÜN

DÖNDÜ'M GELİYO DA BİR İNCE BELLİ
HAKİKAT GÜZELDİR PEK ŞİRİN BELLİ
DÖNDÜ'YÜ MİSAFİR ET GELİNGÜLLÜ
TAZE KINALANMIŞ ELİ DÖNDÜ'NÜN

GELİNGÜLLÜ'DEN KALKINCA DEDİK'İN KÖYÜ
ÇAĞLAYIP AKIYO GANAĞIN SUYU
BUGÜN GONALGAMIZ ABICAK KÖYÜ
ÇEVRİLİR AKDAĞ'A GÖÇÜ DÖNDÜ'NÜN

ORADAN KALKINCA DA ÇUKUM EŞME'YE
HANÇER ALIP DERTLİ SİNEM DEŞMEYE
BİR OLUP DA YAHYALI'DAN AŞMAYA
KARIŞTI ÇAMLARA GÖÇÜ DÖNDÜ'NÜN

DÖNDÜ'M OTURMUŞ DA YOLUN BENDİNE
BENDİ BEND'EYLEMIŞ KENDİ KENDİNE
KAZANSAM KAZANSAM VERSEM DÖNDÜ'ME
BEN OLAYIM HARCAYAN ELİ DÖNDÜ'NÜN

GURBETE GİTMESI YAMANDIR YAMAN
ÇEKERİM AYRILIK SENİ BİR ZAMAN
SOYUNUP DA SUYA GİRDİĞİ ZAMAN
O YOSUNLU GÖLÜ OLSAM DÖNDÜ'NÜN


BUCE : BUKLE : Saçından bir bölüm
GELİNGÜLLÜ : Yozgat'ın bir köyü
DEDİK : Yozgat'ın bir köyü
ABICAK : Yozgat'ın bir köyü
GANAK : O bölgeden geçen bir akarsu
AKDAĞ : Yozgat'ın bir ilçesi (Akdağmadeni)
ÇUKUM EŞME : Yerden çıkan su kaynağı
YAHYALI : Bir yerleşim alanı

----------------------

NOT : Kaynak Kişiye ait Görüntülü Kayıt vardır...


 

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

     Yozgat'ın Divanlı Köyü yakınlarına vaktiyle bir Yörük göçü konar. 
     Bu Yörük Obası'nın Bey'inin Döndü adında çok güzel bir kızı vardır. Divanlılı bir ağanın oğlu ile Yörük kızı birbirini görürler ve sevdalanırlar. İki gencin sevdası çevreye duyulur. Fakat hem kızın babasının hem de oğlanın babasının evlenmelerine gönlü razı değildir. Adetler ve törelerin uyuşamayacağı kanaati hakimdir her iki tarafta da. Birisi oba oba dolaşan, diğeri yerleşik hayata alışık iki genç...
     Nihayetinde vakti gelir göçler çekilmeye başlar. Delikanlı koşar gelir çadırların yerine ama nafile. Döndü'nün çadırı yoktur yerinde. Hasretini ve sevdasını bu nağmelerle dile getirir.

Divanlı'dan kalkınca da Gotağın köyü
Yüklendi varıyo göçü Döndü'mün
Tel tel olmuş her bucesin tararken
Karışmış zülüfe teli Döndü'nün

Döndü'm geliyo da bir ince belli
Hakikat güzeldir pek şirin dilli
Döndü'yü misafir et Gelingüllü
Taze kınalanmış eli Döndü'nün

Gelingüllü'den kalkınca Dedik'in Köyü
Çağlayıp akıyo Ganağın suyu
Bugün gonalgamız Abıcak Köyü
Çevrilir Akdağ'a göçü Döndü'nün

Oradan kalkınca da Çukum Eşme'ye
Hançer alıp dertli sinem deşmeye
Bir olup da Yahyalı'dan aşmaya
Karıştı çamlara göçü Döndü'nün

Döndü'm oturmuş da yolun bendine
Bendi bend'eylemiş kendi kendine
Kazansam kazansam versem Döndü'me
Ben olayım harcayan eli Döndü'nün

Gurbete çıkması acıdır acı
Bize de bulunmaz ayrılık ucu
Döndü bizim elde bir gül ağacı
ığralandıkça dalı olsam Döndü'nün

Gurbete gitmesi yamandır yaman
Çekelim ayrılıkta seni bir zaman
Soyunup da suya girdiği zaman
O yosunlu gölü olsam Döndü'nün

Güzellerde düşemiyor dengine
Döndü'm düzen vermiş kendi kendine
Kazansam kazansam versem Döndü'me
Harcadıkça eli olsam Döndü'nün

Hikayenin Kaynağı: Mehmet Susam / Burhan Susam
Derleyen: Burhanettin Kapusuzoğlu

                                     Habip COŞKUNSOY