UZUN HAVALAR
GURBETE GİTMESİ ACIDIR


Repertuar No
1063 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Sorgun  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

DİVANLI'DAN KALKINCA (da) GOTAĞIN KÖYÜ
YÜKLENDİ VARIYO GÖÇÜ DÖNDÜ'MÜN
TEL TEL OLMUŞ HER BUCESİN TARARKEN
KARIŞMIŞ ZÜLÜFE TELİ DÖNDÜ'MÜN

DÖNDÜ'M GELİYO DA BİR İNCE BELLİ
HAKİKAT GÜZELDİR PEK ŞİRİN BELLİ
DÖNDÜ'YÜ MİSAFİR ET GELİNGÜLLÜ
TAZE KINALANMIŞ ELİ DÖNDÜ'MÜN

GELİNGÜLLÜ'DEN KALKINCA DEDİK'İN KÖYÜ
ÇAĞLAYIP AKIYO GANAĞIN SUYU
BU GÜN GONALGAMIZ ABICAK KÖYÜ
ÇEVRİLİR AKDAĞ'A GÖÇÜ DÖNDÜ'MÜN

ORADAN KALKINCA DA ÇUKUM EŞME'YE
HANÇER ALIP DERTLİ SİNEM DEŞMEYE
BİR OLUP DA YAHYALI'DAN AŞMAYA
KARIŞTI ÇAMLARA GÖÇÜ DÖNDÜ'MÜN

DÖNDÜ'M OTURMUŞ DA YOLUN BENDİNE
BENDİ BEND'EYLEMIŞ KENDİ KENDİNE
KAZANSAM KAZANSAM VERSEM DÖNDÜ'ME
BEN OLAYIM HARCAYAN ELİ DÖNDÜ'MÜN

GURBETE ÇIKMASI ACIDIR ACI
BİZLERE VERİLMİŞ AYRILIK UCU
DÖNDÜ BİZİM ELDE BİR GÜLAĞACI
OLSAM IRGALANDIKÇA DALI DÖNDÜ'MÜN

GURBETE GİTMESI YAMANDIR YAMAN
ÇEKERİM AYRILIK (da) SENİ BİR ZAMAN
SOYUNUP DA SUYA GİRDİĞİ ZAMAN
O YOSUNLU GÖLÜ OLSAM DÖNDÜ'MÜN

GÜZELLERDE DÜŞEMİYOR DENGİNE
DÖNDÜ'M DÜZEN VERMİŞ KENDİ KENDİNE
KAZANSAM KAZANSAM VERSEM DÖNDÜ'ME
HARCADIKÇA ELİ OLSAM DÖNDÜ'MÜN

BUCE : BUKLE : Saçından bir bölüm
GELİNGÜLLÜ : Yozgat'ın bir köyü
DEDİK : Yozgat'ın bir köyü
ABICAK : Yozgat'ın bir köyü
GANAK : O bölgeden geçen bir akarsu
AKDAĞ : Yozgat'ın bir ilçesi ( Akdağmadeni)
ÇUKUM EŞME : Yerden çıkan su kaynağı
YAHYALI : Bir yerleşim alanı

 

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

     Yozgat'ın Divanlı Köyü yakınlarına vaktiyle bir Yörük göçü konar. 
     Bu Yörük Obası'nın Bey'inin Döndü adında çok güzel bir kızı vardır. Divanlılı bir ağanın oğlu ile Yörük kızı birbirini görürler ve sevdalanırlar. İki gencin sevdası çevreye duyulur. Fakat hem kızın babasının hem de oğlanın babasının evlenmelerine gönlü razı değildir. Adetler ve törelerin uyuşamayacağı kanaati hakimdir her iki tarafta da. Birisi oba oba dolaşan, diğeri yerleşik hayata alışık iki genç…
     Nihayetinde vakti gelir göçler çekilmeye başlar. Delikanlı koşar gelir çadırların yerine ama nafile. Döndü'nün çadırı yoktur yerinde. Hasretini ve sevdasını bu nağmelerle dile getirir.

Divanlı'dan kalkınca da Gotağın köyü
Yüklendi varıyo göçü Döndü'mün
Tel tel olmuş her bucesin tararken
Karışmış zülüfe teli Döndü'mün

Döndü'm geliyo da bir ince belli
Hakikat güzeldir pek şirin dilli
Döndü'yü misafir et Gelingüllü
Taze kınalanmış eli Döndü'mün

Gelingüllü'den kalkınca Dedik'in Köyü
Çağlayıp akıyo ganağın suyu
Bu gün gonalgamız Abıcak Köyü
Çevrilir Akdağ'a göçü Döndü'mün

Oradan kalkınca da Çukum Eşme'ye
Hançer alıp dertli sinem deşmeye
Bir olup da Yahyalı'dan aşmaya
Karıştı çamlara göçü Döndü'mün

Döndü'm oturmuş da yolun bendine
Bendi bend'eylemiş kendi kendine
Kazansam kazansam versem Döndü'me
Ben olayım harcayan eli Döndü'mün

Gurbete çıkması acıdır acı
Bize de bulunmaz ayrılık ucu
Döndü bizim elde bir gül ağacı
Olsam ığralandıkça dalı Döndü'mün

Gurbete gitmesi yamandır yaman
Çekelim ayrılıkta seni bir zaman
Soyunup da suya girdiği zaman
O yosunlu gölü olsam Döndü'mün

Güzellerde düşemiyor dengine
Döndü'm düzen vermiş kendi kendine
Kazansam kazansam versem Döndü'me
Harcadıkça eli olsam Döndü'mün

Hikayenin Kaynağı: Mehmet Susam / Burhan Susam
Derleyen: Burhanettin Kapusuzoğlu

                                     HABİP COŞKUNSOY

NOT: Eser TRT Repertuarı'na "Gurbete Gitmesi Acıdır Acı" adıyla girmiştir.