UZUN HAVALAR
GÜNAHIM ÇOKTUR GÖZÜM DOLAR YAŞINAN


Repertuar No
638 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(aman) GÜNAHIM ÇOKTUR (da) GÖZÜM DOLAR YAŞINAN (ey)
GECE GÜNDÜZ SİNEMİ (oy oy) DÖVERİM DAŞINAN (ey)
YA RABBİM SEN HABİBİNE BAĞIŞLA (ey ey)
RAHİMSİN RAHMANSIN KALMA NOKSANA (ey)

(aman) HEP SENİ ZİKREDİYOR DAĞLAR TAŞLAR (ey)
AKAR DURUR SULARDA HAVADA KUŞLAR (oy oy)
KUL KUSUR İŞLER DE SULTAN BAĞIŞLAR (ey ey)
MUHTAÇTIR BEN KULUN İNSANA EY (insana ey)