KIRIK HAVALAR
GÖSTER EY ALLAH'IM GÖSTER


Repertuar No
2810 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
9/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
7 Ses 
Youtube Linki
 


                    
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GÖSTER EY ALLAH'IM GÖSTER
SENİN CEMALİN CİMDE
AŞIKLAR SAF SAF OLMUŞ BAKAR
SENİN İSMİN YÜREK YAKAR

ALTIN TAS İÇİNDE KINAN EZİLSİN
GÜMÜŞ TARAĞINAN ZÜLFÜN ÇEZİLSİN
ALIN YAZIN BİR İYİYE YAZILSIN
SENİN GÜL CEMALİN BİR MİM İÇİNDE

CEMAL : Yüz güzelliği
CİM : Arap alfabesinde bir harf
ZÜLÜF : Saç

-------------------------

NOT : 2810 Repertuar numaralı "GÖSTER EY ALLAH'IM GÖSTER" adlı türkünün notası üzerinde yöre bilgisi "RUMELİ" olarak yazılmış, yanına da Ankara Nallıhan'dan derlendiği notu düşülmüştür.
Türkünün derleme fişine bakıldığında, gerçekten de 1910 yılı "Ankara / Nallıhan" doğumlu, ev hanımı Nadire Uysal'dan derlendiği görülmekte olup, "KİMDEN VE NEREDEN ÖĞRENDİN" sorusuna "BURALARDAN" cevabını verdiği, "EZİNİN ADI" bölümünde de "KINADA GELİN AĞLATMAK İÇİN (İLAHİ İMİŞ)" yazılı olduğu okunmaktadır. Yanı sıra ses kaydı da 19.07.1945 tarihinde kaydedilen Ankara kayıtları içinde bulunmaktadır.
Aynı kaynak kişiden derlenen ve 2706 repertuar numarasıyla repertuara alınan "ÇAYIRLIKTA ÇİMENLİKTE EVİM VAR" isimli türkü ise Ankara Nallıhan olarak kayıtlara geçmiştir.
Derleme fişi üzerinde Nadire Uysal'ın göçmen olduğuna ya da Rumeli Göçmeni birilerinden öğrendiğine dair her hangi bir bilgi görünmemesine, türküde tipik bir "Rumeli Ezgisi" havası da hissedilmemesine rağmen türkünün yöresinin "RUMELİ" olarak kaydedilmesinin sebebi anlaşılamamıştır.