UZUN HAVALAR
GÖNÜL ŞİTALANMIŞ FASLI NEVBAHAR


Repertuar No
520 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
 
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GÖNÜL ŞİTALANMIŞ FASLI NEVBAHAR
PİRE BAĞLARINDA SELVİ'Mİ GÖRDÜM
AKLIMI BAŞIMDAN ETTİ TARUMAR
GEZERKEN BAĞLARDA SELVİ'Mİ GÖRDÜM

GİDEMEM ÖNÜMDE YOLLARIM KARDIR
EMRAH'IN ÇEKTİĞİ AH İLE ZARDIR
YARDAN AYRILALI FİGANIM VARDIR
PİRE BAĞLARINDA BİR GÜZEL GÖRDÜM

ŞİTA : Kış
NEVBAHAR : İlk bahar
TARIMAR : Karmakarışık, dağınık, perişan
FİGAN : Izdırap ile bağırıp çağırma, inleme, feryat