KIRIK HAVALAR
GÖKTE YILDIZ YÜZ ATMIŞ


Repertuar No
721 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Yayladağı  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Sol 
Bitiş Sesi
Re 
Usül
9/4+7/4 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Si b 
Ses Genişliği
10 Ses 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


                    Günümüz yorumu
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GÖKTE YILDIZ YÜZ ATMIŞ
(gökte yıldız aman aman yüz atmış)
MEVLAM NELER (aman aman) YARATMIŞ
ANASINI GÜZEL SOYDAN
(anasını aman aman güzel soydan)
KIZINI DA HURİ MELEK YARATMIŞ

GÖKTE YILDIZ ELLİDİR
(gökte yıldız aman aman ellidir)
ELLİSİ DE (aman aman) BELLİDİR
KÜÇÜKTEN YAR SEVENİN
(küçükten yar aman aman sevenin)
GÖZLERİNDEN (aman aman) BELLİDİR

GÖKDE YILDIZ SAYILMAZ
(gökte yıldız aman aman sayılmaz)
ÇİY YUMURTA (aman aman) SOYULMAZ
YARİ GÜZEL OLANIN
(yari güzel aman aman olanın)
YÜREĞİNDE (aman aman) YAĞ OLMAZ

NOT : "ANASINI GÜZEL SOYDAN YARATMIŞ" sözü ses kaydında "ANASINI ÇÖRDEN ÇÖPTEN YARATMIŞ" olarak duyulmaktadır.