UZUN HAVALAR
GİNE GÖÇ EYLEDİ AVŞAR ELLERİ


Repertuar No
208 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(aman) GİNE GÖÇ EYLEDİ AVŞAR ELLERİ
AŞIP AŞIP GİDEN ELLER BİZİMDİR
(aman) ARAP ATLAR YAKIN EDER IRAĞI
YÜCE DAĞDAN AŞAN YOLLAR BİZİMDİR.

(aman) BELİMİZDE KILICIMIZ KİRMANI
DAŞI DELER MIZRAĞININ DERMENİ
DEVLET VERMİŞ HAKKIMIZDA FERMANI
FERMAN PADİŞAHIN DAĞLAR BİZİMDİR

(aman) DER DADALOĞLU DA KAVGA KURULDU
SİLAHŞORLAR DAVLUMBAZLAR DERİLDİ
(aman) NİCE KOÇYİĞİTLER YERE SERİLDİ
ÖLEN ÖLÜR KALAN SAĞLAR BİZİMDİR

KİRMANI : Bir tür kılıç
DERMEN : Mızrağın ucundaki madeni kesici, delici kısım
DAVLUMBAZ : Davul çalan
DERİLMEK : Toplanmak