KIRIK HAVALAR
GELİN GELİR KARŞIYA


Repertuar No
1593 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Do 
Bitiş Sesi
Do 
Usül
18/8 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Re 
Ses Genişliği
5 Ses 
Youtube Linki
 




TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

GELİN GELİN GELİN GELİR GARŞIYA
GELİNİN CEYZİNİ NÖKER DAŞIYA
SİZİN GIZI ALDIK BİZİM PAŞIYA

Bağlantı:
DEĞİREM ABEY TOYUN MÜBAREK OLSUN
SADICI SOLDUCU MİRİM VAR OLSUN
DEYİREM AY GIZ TOYUN MÜBAREK OLSUN
SADICI SOLDUCU MİRİM VAR OLSUN

GELİN GELİN GELİN ÇIHAR OYUNA
GURBAN OLAM GÖĞSÜNDEKİ NİŞANA
HER TARAFA DÜZÜLÜPDÜ BİR BANA

Bağlantı

NÖKER : Maiyet memuru
SADIC : SAĞDIÇ : Düğünde damadın yanında bulunan yakın arkadaşı