KIRIK HAVALAR
GAYRIYA AÇILDI OL GÜLİ RANA


Repertuar No
2561 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Sarıkamış  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
Re 
Usül
4/4 
En Pes Ses
Do 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
5 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Serbest:
GAYRIYA AÇILDI OL GÜL-İ RANA
BEYHUDE TEN AÇMAZ (yavrum) OLDU GÜLZARE BÜLBÜL
AĞYARE KOKLATTI KENDİNİ HAYFA
DURMA BU GÜLŞENDE (yavrum) BİCARE BÜLBÜL

HER SEHER ALEMİ GİRYAN EDERSİN
NALANLA UŞŞAKI (yavrum) HAYRAN EDERSİN
GONCA DELİRİLİNCE FİGAN EDERSİN
KİM DÜŞÜRDÜ SENİ (yavrum) BU ZARE BÜLBÜL

GÜL-İ RANA : Güzel gül
GÜLİZAR : Gül bahçesi
GÜLŞEN : Güllük, gül bahçesi
AĞYAR : Yabancı
HAYFA : Yazık
GİRYAN : Ağlayan kişi
NALAN : İnleyen
UŞŞAK : Aşıklar
ZAR : Ağlamak, inlemek
FİGAN : Haykırış, bağırış, ağlayış, çığlık, inilti