UZUN HAVALAR
GARİBİM BU VATANDA


Repertuar No
483 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(billah bugün) GARİBİM BU VATANDA (havar yarim ben)
(vallah) GARİP KUŞLAR ÖTENDE (nere gidem yar)
(yar) GARİPLİK YAMAN OLUR (havar yarim gel)
(vallah) BAŞ YASTIĞA YETENDE (nere gidem ey yar)