UZUN HAVALAR
GARABAĞ'DA TALAN VAR


Repertuar No
186 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
Si 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(ay ay aman)
GARABAĞ'DA TALAN VAR
MENİ DERDE SALAN VAR
ÇEK BAYRAKTAR BAYRAĞI
GÖZÜ YOLDA GALAN VAR

DADA GEL AY DADA GEL
YAMAN GÜNÜM DADA GEL
YAHŞİ GÜNÜN DOSTU ÇOK
YAMAN GÜNÜM DADA GEL

GARABAĞ : Azerbaycan'da bir bölge
DAD : İmdat
YAHŞİ : Güzel