UZUN HAVALAR
EY SİMİ BEDEN MEHRİDİR AHŞAMDA ZÜLEYHA


Repertuar No
613 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

EY SİMİ BEDEN MEHRİDİR AHŞAMDA ZÜLEYHA
PEYKANI MELAHATLERİ PÜRHENDE ZÜLEYHA

GILMA SAÇINI BUNCA PERAKENDE ZÜLEYHA
EY GÖZLERİ ŞE'LA EY GAMETİ RENA

E'LADAN E'LA RUHSARI GÖZELDİR REFTARI GÖZELDİR
TUTİ KİMİ HER LEHÇE GÜFTARI GÖZELDİR

KİM GÖRDÜ Kİ YÜZ RUH OLA BİR TENDE ZÜLEYHA A ZÜLEYHA
KİM VESME YIĞIP GAŞINE GİZLETTİ HİLALİ ZÜLEYHA

EBRUYU KEMANIM KİMİ GAVRULDU HAYALİ ZÜLEYHA
YOH VESMEDE SEVDA GILDI O AYI RİSVA ZÜLEYHA

EY DUHTERİ FERSA EY ZÜLFİ KERİFA
REHM EYLE Kİ YANDIM ZULMÜNDEN USANDIM
BUNDAN SONRA YOH TABI TABAN MENDE ZÜLEYHA A ZÜLEYHA