REPERTUAR DIŞI

EY MİLLETİN GÖZ BEBEĞİ İsmet Paşa Sen Çok Yaşa


Repertuar No
1093 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Osmancık  
Söz Yazarı
 
Bestecisi
 
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Si 
Bitiş Sesi
Si 
Usül
4/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
8 ses 


                    Kaynak kişiden
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

EY MİLLETİN GÖZ BEBEĞİ
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA
SENSİN SEÇİLENİN YEĞİ
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA

SEVMEZ Mİ HALK SERVERİNİ
BÖYLE VATAN PERVERİNİ
ŞİMDİ HAK BULDU YERİNİ
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA

SEN TÜRKİYE'NİN CANISIN
DERTLERİNİN DERMANISIN
İNÖNÜ'NÜN ASLANISIN
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA

KIRDIN DÜŞMANIN BELİNİ
ÇEKTİN BEŞARET TELİNİ
VER ÖPSÜN MİLLET ELİNİ
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA

KURTULUŞUN YAPUSUNU
YAPTIN ALDIN TAPUSUNU
GEÇTİK HALAS KAPUSUNU
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA

TARİH UNUTMAZ O GÜNÜ
ÜNLÜ İSMET İNÖNÜ'NÜ
ZAFER DÖNDERDİ YÖNÜNÜ
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA

GİTTİ ÜNÜN ELDEN ELE
SÖYLENİYOR DİLDEN DİLE
ÜÇ EVLİK BİR KÖYDE BİLE
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA

SUNDUM TÜRKÇE ÖĞMELİNİZ (Övmek - Methiye)
ÖPSÜN MÜBAREK ELİNİZ
BÖYLE DİYELİM GELİNİZ
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA

MAAŞALLAH BU İZZETE
RUHUNDAKİ MEZİYETE
TERCÜMANIM BEN MİLLETE
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA

KADRİ KURBAN SEN SERVERE
HEM SENDEKİ NURLU SERE
AF BUYUR NOT ET DEFTERE
İSMET PAŞA SEN ÇOK YAŞA


SER : Baş
HALAS : Kurtulma, kurtuluş
BEŞARET : Müjde, iyi haber..
BEŞARET TELİ : Müjdeli telgraf..
YEĞ : Üstün, daha iyi, en iyi.
SEÇİLENİN YEĞİ : Seçilenin en iyisi. ( NOT : Derleme fişine bakıldığında türkünün; 12.07.1939 tarihinde derlendiği görülmektedir. Derleme fişinde kaynak kişinin türküyü "kendisinin bestelediği" bilgisi bulunmakla birlikte, bu türküyü ne zaman yaktığına (bestelediğine) dair herhangi bir not maalesef bulunmamaktadır. "Seçilenin Yeği" sözü ile ne kastedildiğini doğru anlamak için türkünün yakıldığı tarihe göre değerlendirmenin en doğru yöntem olacağı göz önüne alındığında, önümüze birkaç farklı seçenek çıkmaktadır :

Eğer türkü Atatürk'ün ölümünden sonra (10 Kasım 1938) yakıldı ise cumhurbaşkanlığına seçilmek için adı geçenler arasında İsmet İnönü'nün en iyisi olduğu ve bunu en çok hakedenin de o olduğu kastediliyor olabilir. 2. kıtadaki sözler (Server) bunu düşündürmektedir.

Ancak eğer türkü Atatürk'ün ölümünden önce yakılmış ise o taktirde; diğer sözler de değerlendirildiğinde, İstiklal Savaşı sırasında Batı Cephesi Kumandanlığı'na, kendisinden daha rütbeli paşalar olmasına rağmen, Mustafa Kemal Paşa tarafından komutan olarak Albay rütbesindeki İsmet Bey'in seçilmesi, onun da I. İnönü Savaşı'ndan zaferle çıkarak, sürekli ilerleyen Yunan ordularının ilerleyişini durdurup hem de geri püskürtmesi, yanı sıra Yunan orduları ile işbirliği yapan Çerkez Ethem güçlerini de bertaraf etmesinin halkta yarattığı sevinç ve umut ile "seçilenin en iyisisin" manasında kullanılmış da olabilir. Zira 6. kıtadaki "Zafer Dönderdi Yönünü"... sözü de bu durumu düşündürmektedir.

Bilindiği gibi I. İnönü Zaferi sonrasında; savaşı Ankara'da dakika dakika takip eden Mustafa Kemal Paşa, 11 Ocak 1921 günü Cephe Komutanı Albay İsmet Bey'e bir kutlama telgrafı göndererek "Bu başarının kesin zafere hayırlı bir başlangıç olmasını Allah'tan dilerim" diyerek İsmet Bey'i kutlamış ve bu zafer sonrasında Albay İsmet Bey paşalığa yükselerek İsmet Paşa olmuştur. "Şimdi Hak Buldu Yerini" sözü ile bu da kastedilmiş olabilir.) (Savaş Akbıyık)

-----------------------------

NOT : Ses kaydı dinlendiğinde, ikinci ve üçüncü kıtaların ezgileri nisbeten birbirine benzese de, kaynak kişinin okuduğu her 3 kıta sözü de farklı ezgilerle okuduğu duyulmaktadır. Türkünün icrasını kolaylaştırmak ve de toplu icraya imkan sağlamak amacıyla tüm sözlerin ortak bir ezgide toplanmasına çalışılmış olup, bunun için ikinci kıtanın ezgisi tercih edilmiş, biraz da sadeleştirilerek, 3 kıta da bu ezginin altına döşenmiştir.

Ancak; "kaynak kişilerin icralarına sadık kalınması gerektiği" ilkesinden hareketle ve hem de ezgi zenginliğinin kaybolmaması amacıyla, her 3 sözün de ayrı ayrı yazıldığı ikinci bir nota daha yazılmış olup, o da Repertükül'e ayrı bir sayfa olarak yüklenmiştir. (Savaş Akbıyık)
(Repertükül - Türküpedia)