REPERTUAR DIŞI

ELİF ALLAH BEYTULLAH'IN YOLUNDAN


Repertuar No
1171 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Yıldızeli/Kıvşak Köyü  
Söz Yazarı
 
Bestecisi
 
Kaynak Kişi
 SATI GÖKTAŞ
HALİL GÖKTAŞ
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
KAYNAK KİŞİ
DERLEYEN 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
7/8 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
9 ses 


                    Kaynak kişiden


                    Günümüz yorumu


                    Kaynak kişiden
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Serbest :
ELİF ALLAH BEYTULLAH'IN YOLUNDAN
BUGÜN BENİM CANDAN CANANIM GELDİ
KERBELA ÇÖLÜNDEN MISIR ELİNDEN
SANDIM YUSUF SANDIM KENAN'IM GELDİ DOST

ELLERİNDEN ABU KEVSER İÇİLİR
DİLLERİNDEN LALE GÜVHER SAÇILIR
YARELERİM DE GÖZ GÖZ OLMUŞ AÇILIR
YAREME BİR MELHEM SÜRENİN GELDİ DOST

HAMDOLSUN ÇOK ŞÜKÜR VASFINA ERDİM
MÜNEVVER CEMALİN NURUNU GÖRDÜM
OL HAKİ PAYINA YÜZÜMÜ SÜRDÜM DOST
BUGÜN MÖYMÜN MÜSLÜM YARENİM GELDİ DOST DOST
ALİ DOST DOST DOST PİRİM DOST
KUDURET İLMİNİ OKUR DİLİNDEN

KUDURET İLMİNİ OKUR DİLİNDE
GÜL AÇILMIŞ MUHABBETİN ELİNDE
TAÇ BAŞINDA KEMER BESTİ BELİNDE DOST
SERİMİ SEVDAYA SALANIM GELDİ DOST DOST
ALİ DOST DOST DOST PİRİM DOST
EY HULUSİ GÖNÜL DOSTUNU BULDU

EY HULUSİ GÖNÜL DOSTUNU BULDU
İÇİP AŞK ELİNDEN DİVANE OLDU
SEVDİĞİM ELİYLE BİR DOLU SUNDU DOST
İÇİP MEST OLUP DA KANANIM GELDİ DOST DOST
ALİ DOST DOST DOST PİRİM DOST
ÇOK ŞÜKÜR HÜDA'YA LÜTFUNA ERDİM

----------------------

NOT : Kaynak Kişiye ait Görüntülü Kayıt vardır...

NOT : Türkünün sözleri Hak aşığı Hulusi Pek'e aittir.

"Hulusi Pek" mahlası ile şiirler yazan hak aşığı Abidin Çakıcı, Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'ne bağlı Kıvşak Köyü'nde doğdu.
Şiirler yazdı.
Hulusi Pek, 1. Dünya Savaşı'nda doğu cephesinde savaşmıştır. Savaşa giderken söylediği demesi;

Senede bin üç yüz otuz senesi
Nicesinin ıssız kaldı hanesi
Nice koç yiğidin soldu kınası
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Möyümlü möyünsüz hepsini aldı
Çoluğu çocuğu arada kaldı
Sivas kolordusu sevkiyat oldu
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Bugün Kızılırmak bulanık akar
Nice koç yiğidin bendini yıkar
Dizilmiş yavrular yollara bakar
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Sivas'tan sevkiyat iki çift tayım
Oraya varınca vermedi hayın
Harçlığım da yok ki keseden yeyim
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Otuz da başladı otuz bir oldu
Çekti taburunu efendim geldi
Kafirin elinden çok esir aldı
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

Ey Hulusi imdat eyle aleme
Cümlenin umudu arz-ı ilama
Sağlık ile sen kavuştur sılama
Kader böyle imiş çeker giderim
Dönerde sılama bakar giderim

40 yaşında Abidin ağa Hacıbektaş'a gider, orada Çelebi "geldin mi Hulusi Pek" der. Bunun üzerine bu iki sözcüğü kendisine mahlas edinir.
Yörede halk arasında kerametler gösterdiğine inanılır. Bunlardan en bileni ve anlatıla geleni şöyledir.. "Köyde çobanlık yapar bir gün köyün karşı yamacında koyunlarıyla fırtınaya yakalanır tipide köyüne dönemez, köylüler Abidin ağa bu tipiden sağ çıkamaz derler. Umudu yitirirler. Üç gün sonra yardıma gittiklerinde gördüklerine inanamazlar. Abidin ağa fırtınanın olduğu yerde üzerine yaz güneşi vurmuş gibi elindeki değneğini saz edip deme söylerken bulurlar.

Orada söylediği deme şöyle
Gelip kesik başın çarına yeten
Şah-ı Merdan Ali car sende kaldı
Salmanı Erzen'e dağına atan
Şah-ı Merdan Ali car sende kaldı"

Hayatı boyunca köyünde yaşayan Abidin Çakıcı (Hulusi pek) 60 yaşında köyünde öldü.
Torunu da kendisi gibi Hak Aşığıydı adı Ali Çakıcı (Fedai) mahlasıyla değiş ve şiirler yazmıştır. (Leyla Göktaş)