KIRIK HAVALAR
DURSUNBEY'İN HANLARI


Repertuar No
587 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
4/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
8 Ses 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişi
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

DURSUNBEY'İN HANLARI
ŞINGIRDAKLI CAMLARI
BENİM İÇİN YAPILMIŞ
BALIKESİR DAMLARI

KOYUNLARIN SÜRÜSÜ
ARDA KALMIŞ BİRİSİ
ÇİFTE YENGELER ARIYOR
ÇAM DİBİNDE ÖLÜSÜ

-------------------------
NOT : Ankara Devlet Konservatuarı Derleme Fişi kayıtlarına göre; Ali Turan, Mehmet Turan ve İbrahim Çalgı isimli kaynak kişilerden 05.08.1938 tarihinde Balıkesir Dursunbey'de toplam 9 türkü derlendiği görülmektedir.
Bu türkülerden 509 repertuar numarası ile kaydedilen "AYVA ÇİÇEK AÇMIŞ YAZ MI GELECEK" adlı türkünün kaynak kişilerinden Ali ve Mehmet Turan'ın soyisimlerinin, TARAN olarak nota üzerine yanlış yazıldığı görülmektedir.
587 Repertuar numarası ile kaydedilen bir diğer türküleri olan "DURSUNBEY'İN HANLARI" adlı türküde ise kaynak kişiler yine Ali Turan, Mehmet Turan ve İbrahim Çalgı olması gerekirken, Mehmet Turan ismi yerine Arif Eren isminin yazılmış olduğu görülmektedir. Ali Eren isimli Balıkesir Derleme Fişlerinde başka türkülerde görülen farklı bir kaynak kişi olmakla birlikte bu türkünün derleme fişinde bu isim yazılı değildir.
Bunların dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan yazım hataları olduğu düşünülmektedir.