KIRIK HAVALAR
DEDİM GIZ YAŞIN NEDİR


Repertuar No
995 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Do 
Bitiş Sesi
Do 
Usül
12/8 
En Pes Ses
Si 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
6 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

DEDİM GIZ YAŞIN NEDİ DEDİ BAŞIMDI
DEDİM GIZ GALEM NEDİ DEDİ GAŞIMDI
DEDİM GIZ ONDÖRT NEDİ DEDİ YAŞIMDI
DEDİM GIZ SÜNBÜL NEDİ DEDİ ŞAÇIMDI
DEDİM GIZ SAR BOYNUMA DEDİ OLMAZ OLMAZ
MEHEBBET OLSA OLAR AH NECE OLMAZ OLMAZ
YAR NECE OLMAZ OLMAZ

DEDİM GIZ ALA NEDİ DEDİ GÖZÜMDÜ
DEDİM GIZ LALA NEDİ DEDİ ÖZÜMDÜ
DEDİM GIZ GONCA NEDİ DEDİ LEBİMDİ
DEDİM GIZ ŞEKER NEDİ DEDİ SÖZÜMDÜ
DEDİM GIZ ÇARE NEDİ DEDİ OLMAZ OLMAZ
MEHEBBET OLSA OLAR AH NECE OLMAZ OLMAZ
YAR NECE OLMAZ OLMAZ

DEDİM GIZ UZAK NEDİ DEDİ YOLUMDU
DEDİM GIZ AZE NEDİ DEDİ ADIMDI
DEDİM GIZ BAYCAN NEDİ DEDİ CANIMDI
DEDİM GIZ GULAÇ NEDİ DEDİ GOLUMDU
DEDİM GIZ SAR BOYNUMA DEDİ OLMAZ OLMAZ
MEHEBBET OLSA OLAR AH NECE OLMAZ OLMAZ
YAR NECE OLMAZ OLMAZ

NEDİ : Nedir
BAŞIMDI : Başımdır
OLAR : Olur
ALA : Ela
LEB : Dudak