KIRIK HAVALAR
DAĞDAN KESERLER MEŞEYİ


Repertuar No
956 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Sarıcakaya  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
9/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
7 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

DAĞDAN KESERLER MEŞEYİ (nenni nenni)
AHA GELİNİN DÖŞEĞİ (nenni nenni)

BAĞDAN KESERLER FISTIĞI (nenni nenni)
AHA GELİNİN YASTIĞI (nenni nenni)

DAĞDAN KESERLER GÜRGENİ (nenni nenni)
AHA GELİNİN YORGANI (nenni nenni)

AHA : İşte
DÖŞEK : Yatak