OYUN HAVALARI
CİRİT HAVASI


Repertuar No
27 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Bünyan  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
 
Karar Sesi
Sol 
Bitiş Sesi
Re 
Usül
4/4 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Sözü Yoktur.