UZUN HAVALAR
ÇIKTIK HORASAN'DAN SÖKÜNEYLEDİK


Repertuar No
583 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
Sol 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(aman) ÇIKTIK HORASAN'DAN A CANIM CANIM AH CANIM
VAY BEYLER AMAN SÖKÜNEYLEDİK AMAN SÖKÜN EYLEDİK
DÜŞÜRDÜLER BİZİ TOZLU YOLLARA
YARA RAHMEYLEMEDİ BEYLER EL EDİY CANIM
DÜŞÜRDÜLER BİZİ TOZLU YOLLARA