KIRIK HAVALAR
ÇELLO DEDİKLERİ DAHA BİR UŞAK


Repertuar No
2677 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
5/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Do 
Ses Genişliği
10 Ses 
Youtube Linki
 


                    
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

ÇELLO DEDİKLERİ DAHA BİR UŞAK
BELİNE GUŞANMIŞ İBRİŞİM GUŞAK
ELİNDE MARTİNİ DÖŞÜNDE FİŞEK
DOLDURUP DOLDURUP SIKIYOR ÇELLO

BİR YİĞİT TÜREMİŞ AVŞAR ELİNDE
SÖYLENİYOR MEMLEKETİN DİLİNDE
GİDERKEN GÖRMÜŞLER TOKAT YOLUNDA
ALTINDA KÜHEYLAN SEKİYOR ÇELLO