KIRIK HAVALAR
ÇEKMECEMİN PERÇİNİ


Repertuar No
228 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
Re 
Usül
2/4+3/4 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Do 
Ses Genişliği
11 Ses 
Youtube Linki
 


                    Günümüz yorumu


                    Günümüz yorumu
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

ÇEKMECEMİN PERÇİNİ (gel kara gözlüm aman)
AÇAMADIM İÇİNİ (dalgalım yörü yörü)
YARİN GÖNLÜ OLURSA (gel kara gözlüm aman)
ALIR GELİR BARKINI (dalgalım yörü yörü)

ÇEKMECENİN KİLİDİ (gel kara gözlüm aman)
ÜSTÜNÜ GÜL BÜRÜDÜ (dalgalımyörü yörü)
HAKİKATSIZ YAR İÇİN (sürün sürmelin aman)
BÜTÜN ÖMRÜM ÇÜRÜDÜ (dalgalım yörü yörü)

PERÇİN : İki veya daha çok levhayı birbirine bağlamak için geçirilen çivinin ezilerek baş durumuna getirilen ucu
BARK : Mal, mülk
HAKİKATSİZ : Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız