KIRIK HAVALAR
BUGÜN SABAH İLE VİSALİ YARDAN


Repertuar No
159 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
4/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Mi 
Ses Genişliği
5 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BUGÜN SABAH İLE VİSAL-İ YARDAN
BANA BİR HABER VAR İNCEDEN İNCE
O BOYU ZERTARI HAYAL-İ YARDAN
YÜZ BİN ESER VAR İNCEDEN İNCE

OLMAK İSTER İSEN (emman) MUHABBET PEZİR
ZENCİRİ HEVAYA GEL OLMA ESİR
EĞER AŞIĞISAN (emman) GEL ŞU BEZME GİR
GÖR BAHKİ NELER VAR İNCEDEN İNCE

EY EMRAH ALDANMA SEN BU LANEYE
DÜŞME DAR-U DEHRİ SUNAN DANEYE
KÖHNE-İ ZEN DERLER BU GAMHANEYE
ERVAH Kİ NELER VAR İNCEDEN İNCE

ZERTAR : Altın tel, sırma, güneş ışını
PEZİR : Kabul eden
CİHAN : Devir, Dünya
DAR : Dar ağacı: tutan, sahip, malik: savaş
LANE : Yuva
KÖHNE-İ ZEN : Terkedilen, yalnız bırakılmış kadın
BOYU : BU : Koku
DEHR : Dünya, zaman, devir
DAR : Ev, yer yurt
VİSAL : Ulaşma, kavuşma, bitişme
BEZM : Meclis