UZUN HAVALAR
BİR HABER GELDİ DE KOCA DURAKTAN


Repertuar No
1042 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
 
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BİR HABER GELDİ DE KOCA DURAKTAN
ŞEKVACIN MI GELDİ TÜRK'TEN ARAP'TAN
EĞER MEVLAM KURTARIRSA BENİ BU DERTTEN
GEÇİRİRİM (de) MIZRAĞIMI TAŞA BEN

YÜKLENDİ BÜHRANALAR YAMAN GÖÇ OLDU
ÇARKACILAR DA BİR BİRİNE DÜŞ OLDU
YILGINLI DEREDE ZOR DÖĞÜŞ OLDU
EVLAT BABAYI DA TANIMAZ OLDU

AKŞAM OLDU BEYLER BULANDI HAVA
EVVEL ŞEN İDİN SEN ÇUKUROVA
AŞİRETLER SENİ İSTER GEL KASIM AĞA
ÇARKACIMIZ CAFER OLSUN BEYDİLLİ

ŞEKVACI : Şikayetci
BARHANA : BERHANA : BÜHRANA : 1- Büyük ve düzensiz konak (çadırlar).
( O yörede ayrıca iki anlamı daha vardır.)
2- Yük, eşya
3- Geniş çayırlık.
Bu türküde kastedilen çayırlıktaki çadırların eşyaları olmalı.

ÇARKACI : Komutan, kumandan
AŞİRET : Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk
BEYDİLİ : Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yayılmış, geniş bir aşiret. İlbeyli Aşireti'nin bir kolu.

NOT : Türkülere sazla eşlik eden Hasan Beydili, bu oymaktandır.