UZUN HAVALAR
BEN MİYİM DÜNYADA BİR BAHTI KARA


Repertuar No
798 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BEN MİYİM DÜNYADA BİR BAHTI KARA
TABİPLER BULMADI DERDİME ÇARE
MUHTAÇ ETTİN BENİ O ZALIM KULA
KULA MUHTAÇ OLMAK ZORDUR YAREDEN

ARADIM DERDİME BİR ÇARE YOKTUR
ANLADIM EZELDEN BÖYLEDİR TAKDİR
ELE DÜĞÜN BAYRAM BİZE Mİ KAHIR
NE ÇEKİLMEZ KAHRIN VARDIR YAREDEN