KIRIK HAVALAR
BEN DE GİTTİM BİR GEYİĞİN AVINA


Repertuar No
866 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
2/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Do 
Ses Genişliği
10 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BEN DE GİTTİM BİR GEYİĞİN AVINA (aman amman)
GEYİK ÇEKTİ BENİ KENDİ DAĞINA (aman amman)
TÖVBELER TÖVBESİ GEYİK AVINA (aman amman)
SİZ GİDİN KARDEŞLER KALDIM BURADA (aman amman kayada)

BEN GİDERKEN KAYA BAŞI KAR İDİ (aman amman)
YEL VURDU DA ERİM ERİM ERİDİ (aman amman)
AK BİLEKLER TAŞ ÜSTÜNDE ÇÜRÜDÜ (aman amman)
SİZ GİDİN AVCILAR KALDIM BURADA (aman amman kayada)

URGANIM KAYADA ASILI KALDI (aman amman)
ESBABIM SANDIKTA BASILI KALDI (aman amman)
NİŞANLIM SILADA KÜSÜLÜ KALDI (aman amman)
SİZ GİDİN AVCILAR KALDIM BURADA (aman amman kayada)

ESBAB : Giysiler

 

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

     Gavurdağı (şimdiki adı Nurdağı), görünüşünün tersine derin vadilerle, sarp kayalıklarla doludur. Çam kokusu, kekik kokusu bu dağların üstünde hiç eksik olmaz.
     Çok eski zamanda, Durmuş Ali adlı bir Avşar delikanlısı avcılığı, özellikle geyik avcılığına meraklıdır. Günlerden bir gün Durmuş Ali bir geyik yavrusunu vurup eve getirir. Anası bir oğlu Durmuş Ali'ye, bir geyik yavrusuna bakar, içi sızlar. Bu arada oğlunu bir iyice azarlar, ona öğütler verir, bir daha geyik avına gitmemesini söyler.
     Durmuş Ali anasını dinlemez. Yine geyik avına çıkar. Bu kez peşine katıldığı geyik daha önce vurup öldürdüğü geyiğin anasıdır. Ana geyik Durmuş Ali'yi sarp kayalıklara çeker. O koca kayaların arasında bir görünür bir yok olur. Durmuş Ali de peşinde... Derken delikanlı kayalıklardan aşağı düşüp yuvarlanır, yaralanır.
     Sonrası, bu türküyü söyledikten sonra ölür.
     Kimi kaynaklar öykünün kahramanını "Halil" olarak gösterirler.

Ben de gittim bir geyiğin avına 
Geyik de çekti beni kendi dağına 
Tövbeler tövbesi geyik avına
Siz gidin kardeşler kaldım kayada

Ben giderken kayabaşı kar idi 
Yel vurdu da ılkım silkim eridi 
Ak bilekler taş üstünde çürüdü 
Siz gidin avcılar kaldım kayada

Urganım kayada asılı kaldı 
Asbabım sandıkta basılı kaldı 
Sılada nişanlım küsülü kaldı
Siz gidin kardeşler kaldım kayada 

Kayanın dibine çadır kursunlar 
Çifte davul, çitfe zuma vursunlar 
Nişanlımı kardeşime versinler 
Siz gidin kardeşler kaldım kayada

KAYNAK: 
* Türk Halk Müziği ve Oyunları, Folklor Dergisi, 1. cilt, sayfa 159, 1982, Ankara. (Ağıdm öyküsünü ilk kez Yaşar Kemal Göğceli derlemiştir. T. F. A. 3. cilt, sayfa 850).

AÇIKLAMA:
* Ilkım silkim: Belli belirsiz, yavaş yavaş serap gibi.
* Asbap: Giysi, elbise.

                                              Öyküleriyle Ağıtlar
                                              Ahmet Z. ÖZDEMİR